Bởi {0}
logo
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Máy In Phẳng UV, Trực Tiếp để Quay Phim Máy In, Trực Tiếp đến Máy In Hàng May Mặc, Laser Khắc Máy In, UV DTF Máy In, Cà Phê Máy In, Cuộn để Cuộn Máy In
Supplier assessment proceduresAnnual export US $1,297,053Total floorspace (254㎡)Total staff (9)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.